Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak flemmingshop.myshopify.com (dále jen "Stránky" nebo "my") shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte nebo nakoupíte na Stránkách.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkami a informace potřebné ke zpracování vašich nákupů. Další informace můžeme shromažďovat také v případě, že se na nás obrátíte s žádostí o zákaznickou podporu. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací), jako "osobní údaje". Další informace o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

Informace o zařízení

Příklady shromažďovaných osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, zobrazené stránky nebo produkty, vyhledávané výrazy a způsob interakce se stránkami.

Účel shromažďování: Přesné načítání stránek pro vás a provádění analýzy používání stránek za účelem optimalizace našich stránek.

Zdroj shromažďování: Zdroj informací: Automaticky shromažďované při vašem přístupu na naše Stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.

Zveřejnění pro obchodní účely: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify a HubSpot.

Informace o objednávkách

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísla kreditní karty), e-mailová adresa a telefonní číslo.

Účel shromažďování: poskytování produktů nebo služeb za účelem splnění naší smlouvy, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytování faktur a/nebo potvrzení objednávek, komunikace s vámi, prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb.

Zdroj shromažďování: shromážděné od vás.

Zveřejnění pro obchodní účely: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify, Stripe a HubSpot.

Informace o zákaznické podpoře

Příklady shromážděných osobních údajů: SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE: [ÚPRAVY VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO DALŠÍ INFORMACE PODLE POTŘEBY].

Účel shromažďování: poskytování zákaznické podpory.

Zdroj shromažďování: shromažďovány od vás.

Zveřejnění za obchodním účelem: [DOPLŇTE VŠECHNY DODAVATELE POUŽÍVANÉ K POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZÁKAZNÍKŮM].

[VLOŽTE JAKÉKOLIV DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJETE: ÚDAJE OFFLINE, ZAKOUPENÉ MARKETINGOVÉ ÚDAJE/SEZNAMY].

[VLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ ODDÍL, POKUD JE VYŽADOVÁNO VĚKOVÉ OMEZENÍ].

Nezletilí

Stránky nejsou určeny pro osoby mladší [VLOŽTE VĚK]. Osobní údaje od dětí záměrně neshromažďujeme. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na níže uvedené adrese a požádejte o jejich vymazání.

Sdílení osobních údajů

Vaše Osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, aby nám pomohli poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Např:

K provozu našeho internetového obchodu používáme službu Shopify. Více informací o tom, jak společnost Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Vaše Osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

[VLOŽTE INFORMACE O DALŠÍCH POSKYTOVATELÍCH SLUŽEB]

[POKUD POUŽÍVÁTE REMARKETING NEBO CÍLENOU REKLAMU, UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST].

Behaviorální reklama

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílenou reklamu nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

[VLOŽTE, POKUD JE TO POUŽITELNÉ] Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají tyto stránky. Více informací o tom, jak společnost Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[VLOŽTE, POKUD POUŽÍVÁTE MARKETINGOVOU APLIKACI TŘETÍ STRANY, KTERÁ SHROMAŽĎUJE INFORMACE O AKTIVITĚ KUPUJÍCÍCH NA VAŠICH STRÁNKÁCH]. Informace o vašem používání stránek, vašich nákupech a interakci s našimi reklamami na jiných webových stránkách sdílíme s našimi reklamními partnery. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery a v některých případech prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s nimiž můžete v závislosti na své poloze souhlasit).

[VLOŽTE DALŠÍ POUŽÍVANÉ REKLAMNÍ SLUŽBY].

Z cílené reklamy se můžete odhlásit:

[UVEĎTE ODKAZY PRO ODHLÁŠENÍ Z JAKÝCHKOLI POUŽÍVANÝCH SLUŽEB. MEZI BĚŽNÉ ODKAZY PATŘÍ NAPŘ:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]

Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance pro odhlášení na adrese: http://optout.aboutads.info/.

 

Používání osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k poskytování našich služeb, což zahrnuje: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Právní základ

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných základů:

Váš souhlas;

Plnění smlouvy mezi vámi a Stránkami;

Dodržování našich zákonných povinností;

Ochrana vašich životně důležitých zájmů;

plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;

Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

Uchovávání

Když prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme vaše osobní údaje pro naše záznamy, pokud nás nepožádáte o jejich vymazání. Více informací o vašem právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.

Automatické rozhodování

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýká.

My se [NEPODÍLÍME/NEPODÍLÍME] na plně automatizovaném rozhodování, které má právní nebo jinak významný dopad, s využitím údajů zákazníků.

Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování za účelem prevence podvodů, které na vás nemá právní nebo jinak významný dopad.

Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří např:

Dočasný denylist IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tento denylist přetrvává po malý počet hodin.

Dočasný denylist kreditních karet spojených s denylistovanými IP adresami. Tento denylist přetrvává po malý počet dní.

[NÁSLEDUJÍCÍ ODDÍL UVEĎTE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVÁTE OSOBNÍ ÚDAJE, JAK JE DEFINUJE KALIFORNSKÝ ZÁKON O OCHRANĚ SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ.

Soubory cookie

Soubor cookie je malé množství informací, které se při návštěvě našich stránek stáhne do vašeho počítače nebo zařízení. Používáme řadu různých souborů cookie, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a souborů cookie sociálních médií nebo obsahu. Soubory cookie zlepšují vaše prohlížení stránek tím, že umožňují webu zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat při každém návratu na web nebo při procházení z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé webové stránky používají, například zda je navštěvují poprvé nebo zda jsou častými návštěvníky.

K optimalizaci vašich zkušeností na našich stránkách a k poskytování našich služeb používáme následující soubory cookie.

Soubory cookie nezbytné pro fungování obchodu

Název

Funkce

_ab

Používá se v souvislosti s přístupem do administrace.

_secure_session_id

Používá se v souvislosti s navigací přes výlohu.

cart

Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.

cart_sig

Používá se v souvislosti s pokladnou.

cart_ts

Používá se v souvislosti s pokladnou.

checkout_token

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secret

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secure_customer_sig

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

storefront_digest

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

_shopify_u

Slouží k usnadnění aktualizace informací o zákaznickém účtu.

 

Reportování a analytika

Název

Funkce

_tracking_consent

Předvolby sledování.

_landing_page

Sledování vstupních stránek

_orig_referrer

Sledování vstupních stránek

_s

Analytika Shopify.

_shopify_fs

Analytika Shopify.

_shopify_s

Analytika Shopify.

_shopify_sa_p

Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.

_shopify_sa_t

Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.

_shopify_y

Analytika Shopify.

_y

Analytika Shopify.

 

[VLOŽTE DALŠÍ SOUBORY COOKIE NEBO SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ POUŽÍVÁTE].

 

Doba, po kterou soubor cookie zůstane v počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o "trvalý" nebo "relační" soubor cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud nepřestanete prohlížet stránky, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou smazány. Většina souborů cookie, které používáme, jsou trvalé a jejich platnost vyprší od 30 minut do dvou let od data jejich stažení do vašeho zařízení.

Soubory cookie můžete kontrolovat a spravovat různými způsoby. Mějte prosím na paměti, že odstranění nebo zablokování souborů cookie může mít negativní dopad na vaše uživatelské prostředí a části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné.

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale můžete si zvolit, zda chcete soubory cookie přijímat, nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které často najdete v nabídce "Nástroje" nebo "Předvolby" prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak soubory cookie blokovat, spravovat či filtrovat, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče nebo na stránkách, jako je www.allaboutcookies.org.

Kromě toho upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela zabránit tomu, jak sdílíme informace s třetími stranami, například s našimi reklamními partnery. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se odhlásit od určitého využití vašich informací těmito stranami, postupujte podle pokynů v části "Behaviorální reklama" výše.

Nesledovat

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v odvětví neexistuje jednotná dohoda o tom, jak reagovat na signály "Do Not Track", neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, pokud takový signál z vašeho prohlížeče zjistíme.

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Kontakt

Chcete-li získat další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese [e-mailová adresa] nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Laugesen & Sons s.r.o., Lublaňská 267/12,Vinohrady, 120 00 Praha , Czechia

Naposledy aktualizováno: [DATUM].

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo na náš dozorový úřad zde: [DOPLŇTE KONTAKTNÍ ÚDAJE NEBO WEBOVÉ STRÁNKY ORGÁNU PRO OCHRANU ÚDAJŮ VE VAŠÍ JURISDIKCI. PŘÍKLAD: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]